OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

Hoće li se TM sukobljavati sa mojim dosadašnjim uvjerenjima?

Ne. Transcendentalna meditacija je jednostavna tehnika koja pospješuje relaksaciju, oslobađa stres i pruža fizičku i mentalnu energiju. Praksa tehnike ne dolazi u sukob sa nikakvim postojećim uvjerenjima, religijama ili slično, štoviše praktikanti često otkrivaju da im redovita meditacija daje jasniju viziju njihovih najuzvišenijih ciljeva.

Naučite meditirati

Transcendentalna meditacija je jednostavna, laka i ne naporna tehnika meditiranja koja se prakticira 15 do 20 minuta, dva puta dnevno, udobno sjedeći, zatvorenih očiju.

Naučite Transcendentalnu meditaciju

No kad se sve zbroji , je li TM tehnika stvarno kompatibilna sa modernim zapadnjačkim stilom života?

Učinci tehnike zvuče vrlo dobro, zašto onda svi ne meditiraju?

Imam većih zdravstvenih problema. Mogu li meditirati bez straha?

Po čemu se TM razlikuje od drugih sustava meditacije?

Da li je potrebno naporno učiti na tečaju?

Hoću li postati toliko smiren da više neću mariti za okolinu? Hoću li biti “izgubljen”?

Nakon koliko vremena se počinju osjećati rezultati?

Da li je potrebno puno godina da bi se ovladalo tehnikom?

Da li svatko može naučiti TM? Meni je teško smiriti svoj um.

Koliko je vremena dnevno potrebno odvojiti za prakticiranje TM-a?

Što je transcendentalna meditacija?