OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

Smanjenje depresije

Mnogi pacijenti koji su patili od post traumatskih stresnih poremećaja koji su naučili tehniku transcendentalne meditacije zabilježeno je značajno smanjenje depresije nakon četiri mjeseca u odnosu na ostale ispitanike iz kontrolne skupine. Referenca: Journal of Counseling and Development 64:212-215, 1985.

Dodatne znanstvene studije na depresiji:

Elder C, Nidich S, Colbert R, Hagelin J, Grayshield L, Oviedo-Lim D, Nidich R, Rainforth M, Jones C, Gerace D. Reduced psychological distress in racial and ethnic minority students practicing the Transcendental Meditation Program. Journal of Instructional Psychology 2011 38(2):109-116

Elder C, Nidich S, Moriarty F, Nidich R. Effect of Transcendental Meditation on employee stress, depression, and burnout: a randomized controlled study. The Permanente Journal 2014 18(1):19-23.

Ferguson P.C., et al. Psychological Findings on Transcendental Meditation. Journal of Humanistic Psychology 16:483-488, 1976.

Oporavak kod bronhalne astme

Pacijenti koji boluju od bronhalne astme, tri mjeseca nakon što su naučili tehniku transcendentalne meditacije pokazali su značajno poboljšanje koje je indicirano fiziološkim mjerenjem smanjenja otpora dišnih puteva. Smanjenje izraženosti simptoma astme ustanovljeno je kako po izvještaju liječnika tako i pacijenata.

Izvor: Clinical Research 1973; 21: 278. Također vidi: Respiration 1975; 32: 74-80.

Povećana dugovječnost

Studija praćenja skupine starijih osoba (prosječne starosti 80,7 godina), nasumce raspoređenih za program transcendentalne meditacije ili u tri kontrolne skupine, pokazala je da su praktikanti programa transcendentalne meditacije postigli povećanje dugovječnosti za 40% više nego kontrolne skupine.

Izvor: Circulation 1996; 93: 19. Također vidi: Journal of Personality and Social Psychology 1989; 57: 950-964.

Smanjenje broja hospitalizacija

Statistike zdravstvenog osiguranja u SAD-u pokazuju da je 2.000 ljudi koji su prakticirali program transcendentalne meditacije, u usporedbi s kontrolnom skupinom sličnoga broja, imalo u svim dobnim skupinama 53% manje hospitalizacija, a u slučaju osoba starijih od 40 godina 68% manje.

Izvor: Psychosomatic Medicine 1987; 49: 493-507. Također vidi: The American Journal of Managed Care 1997; 3: 135-144. American Journal of Health Promo-tion 1996; 10: 208-216.

U toj su studiji praktikanti programa transcendentalne meditacije, u odnosu na kontrolnu skupinu, pokazali smanjenje hospitalizacija u svih 16 kategorija bolesti mjerenih od strane ustanove za zdravstveno osiguranje, uključivši:

  • 87% nižu za bolesti srca
  • 73% nižu za bolesti nosa, grla i plućnih bolesti
  • 49% nižu za gastrointestinalne bolesti
  • 87% nižu za neurološke bolesti
  • 37% nižu za genitourinarne bolesti
  • 67% nižu za mišićnokoštane bolesti

Opaska: Uz smanjenje troškova, prednost smanjenja hospitalizacija je i u izbjegavanju rizika povezanih s hospitalizacijom. Štetne nuspojave lijekova koji se daju hospitaliziranim pacijentima su, u SAD-u, najčešći uzrok smrti, a veliki broj hospitaliziranih pacijenata ima i druge povrede povezane s liječenjem. Nadalje, samo u SAD-u unutar bolničke infekcije svake godine pogađaju preko 3 miliona ljudi sa 60.000 smrtnih slučajeva.

Izvor: Journal of American Medical Association 1998; 279: 12001205. New England Journal of Medicine 1991; 324: 370-376. Morbidity and Mortality Weekly Report 1992; 41: 783-787.

Bolje zdravlje zaposlenika

U obimnoj studiji koju je objavio japanski Nacionalni institut zdravstva predočeni su rezultati usporedbe 447 radnika u industriji Sumitomo Heavy Industries koji su bili podučeni tehnici transcendentalne meditacije s 321 radnikom koji ne meditiraju. Skupina koja je prakticirala transcendentalnu meditaciju pokazala je, tijekom razdoblja od 5 mjeseci, značajno smanjenje tjelesnih tegoba, smanjenje impulzivnosti, emocionalne nestabilnosti, neurotskih tendencija, anksio-znosti, kao i smanjenje nesanice i pušenja.

Izvor: Anxiety, Stress and Coping 1993; 6: 245-262. Također vidi: Japanese Journal of Industrial Health 1990; 32: 656; Japanese Journal of Public Health 37 (1990): 729.

Smanjenje razine kolesterola

U pojedinaca koji su prakticirali tehniku transcendentalne meditacije, registriran je značajan pad razine kolesterola u krvi, dok je u isto vrijeme pad razine kolesterola u krvi u kontrolnoj skupini bio zanemariv. Tijekom ovog proučavanja kontroliran je način prehrane ispitanika.

Izvor: Journal of Human Stress 1979; 5: 24-27. Također vidi: Harefuah (the Journal of the Israel Medical Medical Association) 1978; 95: 1-2.

Smanjenje pušenja

Meta-analiza programa liječenja i prevencije ovisnosti o duhanu pokazuje da je program transcendentalne meditacije djelotvorniji od standardnih programa liječenja. Meta-analiza je također pokazala nadmoćnost programa TM u smanjivanju ovisnosti o alkoholu i drogama.

Meta-analiza je znanstvena procedura kojom se iz obimnog istraživalačkog tijela donose definitivni zaključci, sustavno kombinirajući rezultate mnogih studija.

Izvor: Alcoholism Treatment Quarterly 1994; 11: 13-87.

Poboljšanja u pacijenata s anginom pektoris

U kontroliranoj studiji, pacijenti s kroničnom stabilnom anginom pektoris koji su naučili program transcendentalne meditacije pokazali su značajno poboljšanje u odnosu na kontrolnu skupinu glede vježbi izdržljivosti, što je izmjereno u vježbama pod naporom, uključujući poboljšanje u duljini vježbanja, maksimalnog radnog opterećenja i pojave depresije ST-segmenta na EKG.

Izvor: The American Journal of Cardiology 1996; 77: 867-870.

Efektivno liječenje visokog krvnog tlaka

Randomizirani kontrolirani pokusi izvjestili su da je tehnika transcendentalne meditacije:

  • u smanjivanju blage hipertenzije jednako djelotvorna kao i antihipertenzivni lijekovi;
  • djelotvornija u smanjivanju povišenog krvnog tlaka od progresivne mišićne relaksacije koju je prakticirala kontrolna skupina;
  • Izuzetno djelotvorna u smanjivanju krvnog tlaka u osoba s visokim razinama stresa i višestrukim rizičnim čimbenicima za hipertenziju.

U toj prospektivnoj, randomiziranoj studiji, tijekom 3 mjeseca osobe koje su prakticirale program transcendentalne meditacije pokazale su veće smanjenje sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka u odnosu na kontrolnu tehniku i skupinu.

Izvor: Hypertension 1995; 26: 820-827. Također vidi: Hypertension 1996; 28: 228-237.