OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

Da li svatko može naučiti TM? Meni je teško smiriti svoj um.

Svatko može naučiti transcendentalnu meditaciju. Tehnika omogućava prirodno smirivanje aktivnog uma do stanja potpunog unutarnjeg mira, ali istovremeno i potpune budnosti i svjesnosti. To je vrlo jednostavno.

Naučite meditirati

Transcendentalna meditacija je jednostavna, laka i ne naporna tehnika meditiranja koja se prakticira 15 do 20 minuta, dva puta dnevno, udobno sjedeći, zatvorenih očiju.

Naučite Transcendentalnu meditaciju

No kad se sve zbroji , je li TM tehnika stvarno kompatibilna sa modernim zapadnjačkim stilom života?

Učinci tehnike zvuče vrlo dobro, zašto onda svi ne meditiraju?

Imam većih zdravstvenih problema. Mogu li meditirati bez straha?

Po čemu se TM razlikuje od drugih sustava meditacije?

Hoće li se TM sukobljavati sa mojim dosadašnjim uvjerenjima?

Da li je potrebno naporno učiti na tečaju?

Hoću li postati toliko smiren da više neću mariti za okolinu? Hoću li biti “izgubljen”?

Nakon koliko vremena se počinju osjećati rezultati?

Da li je potrebno puno godina da bi se ovladalo tehnikom?

Koliko je vremena dnevno potrebno odvojiti za prakticiranje TM-a?

Što je transcendentalna meditacija?