OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld, jedan od največih komičara svih vremena prakticira transcendentalnu meditaciju više od 40 godina.

Naučite meditirati

Transcendentalna meditacija je jednostavna, laka i ne naporna tehnika meditiranja koja se prakticira 15 do 20 minuta, dva puta dnevno, udobno sjedeći, zatvorenih očiju.

Naučite Transcendentalnu meditaciju