OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

Efektivno liječenje visokog krvnog tlaka

Randomizirani kontrolirani pokusi izvjestili su da je tehnika transcendentalne meditacije:

  • u smanjivanju blage hipertenzije jednako djelotvorna kao i antihipertenzivni lijekovi;
  • djelotvornija u smanjivanju povišenog krvnog tlaka od progresivne mišićne relaksacije koju je prakticirala kontrolna skupina;
  • Izuzetno djelotvorna u smanjivanju krvnog tlaka u osoba s visokim razinama stresa i višestrukim rizičnim čimbenicima za hipertenziju.

U toj prospektivnoj, randomiziranoj studiji, tijekom 3 mjeseca osobe koje su prakticirale program transcendentalne meditacije pokazale su veće smanjenje sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka u odnosu na kontrolnu tehniku i skupinu.

Izvor: Hypertension 1995; 26: 820-827. Također vidi: Hypertension 1996; 28: 228-237.

Naučite meditirati

Transcendentalna meditacija je jednostavna, laka i ne naporna tehnika meditiranja koja se prakticira 15 do 20 minuta, dva puta dnevno, udobno sjedeći, zatvorenih očiju.

Naučite Transcendentalnu meditaciju

Još istraživanja

Smanjenje depresije

Oporavak kod bronhalne astme

Povećana dugovječnost

Smanjenje broja hospitalizacija

Bolje zdravlje zaposlenika

Smanjenje razine kolesterola

Smanjenje pušenja

Poboljšanja u pacijenata s anginom pektoris