OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

Povećana dugovječnost

Studija praćenja skupine starijih osoba (prosječne starosti 80,7 godina), nasumce raspoređenih za program transcendentalne meditacije ili u tri kontrolne skupine, pokazala je da su praktikanti programa transcendentalne meditacije postigli povećanje dugovječnosti za 40% više nego kontrolne skupine.

Izvor: Circulation 1996; 93: 19. Također vidi: Journal of Personality and Social Psychology 1989; 57: 950-964.

Naučite meditirati

Transcendentalna meditacija je jednostavna, laka i ne naporna tehnika meditiranja koja se prakticira 15 do 20 minuta, dva puta dnevno, udobno sjedeći, zatvorenih očiju.

Naučite Transcendentalnu meditaciju

Još istraživanja

Smanjenje depresije

Oporavak kod bronhalne astme

Smanjenje broja hospitalizacija

Bolje zdravlje zaposlenika

Smanjenje razine kolesterola

Smanjenje pušenja

Poboljšanja u pacijenata s anginom pektoris

Efektivno liječenje visokog krvnog tlaka