OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

UČITELJ TM TEHNIKE

Ana Pevec Grubišić

TM Centar: Društvo za TM Ksaverska

Telefon: 095 3671915

E-mail: anapevecgrubisic9@gmail.com

Web: https://www.ucitelj-meditacije-ana-grubisic.com/

Biografija

Ana Pevec Grubišić, Po struci sam prof. logoped – danas sa 40 god. radnog staža. U mladosti sam sudjelovala po radnim akcijama po Hrvatskoj ,a u Crvenom krizu Hrvatske kao član republičkog odbora organizirala niz akcija . Također obavljala funkcije predsjednika Saveza osob oštećena sluha i niz drugih humanitarnih aktivnosti. Roditelj sam dvaju odraslih sinova. U Savezu za TM djelujem od 1988 god. Kao učitelj transcendentalne meditacije djelovala sam u Čakovcu, Makarskoj, Crikvenici. Svih ovih godina svjesna sam da jedino rad na sebi može uzdignuti čovjeka, te mu omogućiti da aktivno otvara nove i bolje puteve u svom životu.

KONTAKTIRAJ UČITELJA

KONTAKT UČITELJA - Ana Pevec Grubišić

Svi učitelji

Zlatan Jelovina

Zadar

Vladimir Punčec

Zagreb

Mladen Juričev

Zagreb

Damir Kirasić

Zagreb

Zlatko Pulek

Zagreb

Radoslav Sibila

Zagreb

Zoran Sladoljev

Zagreb

Željko Grubišić

Zagreb

Sanda Itey

Velika Gorica

Branko Marčec

Čakovec

Zdravko Baselli

Dubrovnik

Karmen Fiala-Mažar mr.pharm.

Koprivnica

Ivan Bagarić

Osijek

Liliana Valenta

Poreč

Petar Mrkić

Rijeka

Lidija Basara

Slavonski Brod

Snježana Petrovski

Split

Olivera Antišin

Zadar

Valentina Cindori

Zadar

Darko Peček

Varaždin

Mladen Antišin

Zadar