OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

Znanstvena istraživanja meditacije

Efektivno liječenje visokog krvnog tlaka 

Randomizirani kontrolirani pokusi izvjestili su da je tehnika transcendentalne meditacije:

u smanjivanju blage hipertenzije jednako djelotvorna kao i antihipertenzivni lijekovi;djelotvornija u smanjivanju povišenog krvnog tlaka od progresivne mišićne relaksacije koju je prakticirala kontrolna skupina;Izuzetno djelotvorna u smanjivanju krvnog tlaka u osoba s visokim razinama stresa i višestrukim rizičnim čimbenicima za hipertenziju.
U toj prospektivnoj, randomiziranoj studiji, tijekom 3 mjeseca osobe koje su prakticirale program transcendentalne meditacije pokazale su veće smanjenje sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka u odnosu na kontrolnu tehniku i skupinu.

Izvor: Hypertension 1995; 26: 820-827. Također vidi: Hypertension 1996; 28: 228-237.


Poboljšanja u pacijenata s anginom pektoris 

U kontroliranoj studiji, pacijenti s kroničnom stabilnom anginom pektoris koji su naučili program transcendentalne meditacije pokazali su značajno poboljšanje u odnosu na kontrolnu skupinu glede vježbi izdržljivosti, što je izmjereno u vježbama pod naporom, uključujući poboljšanje u duljini vježbanja, maksimalnog radnog opterećenja i pojave depresije ST-segmenta na EKG.

Izvor: The American Journal of Cardiology 1996; 77: 867-870.


Smanjen kardiovaskularni faktor rizika 

Meta-analiza programa liječenja i prevencije ovisnosti o duhanu pokazuje da je program transcendentalne meditacije djelotvorniji od standardnih programa liječenja. Meta-analiza je također pokazala nadmoćnost programa TM u smanjivanju ovisnosti o alkoholu i drogama.

Meta-analiza je znanstvena procedura kojom se iz obimnog istraživalačkog tijela donose definitivni zaključci, sustavno kombinirajući rezultate mnogih studija.

Izvor: Alcoholism Treatment Quarterly 1994; 11: 13-87. 

U pojedinaca koji su prakticirali tehniku transcendentalne meditacije, registriran je značajan pad razine kolesterola u krvi, dok je u isto vrijeme pad razine kolesterola u krvi u kontrolnoj skupini bio zanemariv. Tijekom ovog proučavanja kontroliran je način prehrane ispitanika.

Izvor: Journal of Human Stress 1979; 5: 24-27. Također vidi: Harefuah (the Journal of the Israel Medical Medical Association) 1978; 95: 1-2.


Poboljšano zdravlje zaposlenika 

U obimnoj studiji koju je objavio japanski Nacionalni institut zdravstva predočeni su rezultati usporedbe 447 radnika u industriji Sumitomo Heavy Industries koji su bili podučeni tehnici transcendentalne meditacije s 321 radnikom koji ne meditiraju. Skupina koja je prakticirala transcendentalnu meditaciju pokazala je, tijekom razdoblja od 5 mjeseci, značajno smanjenje tjelesnih tegoba, smanjenje impulzivnosti, emocionalne nestabilnosti, neurotskih tendencija, anksio-znosti, kao i smanjenje nesanice i pušenja.

Izvor: Anxiety, Stress and Coping 1993; 6: 245-262. Također vidi: Japanese Journal of Industrial Health 1990; 32: 656; Japanese Journal of Public Health 37 (1990): 729.


Smanjenje broja hospitalizacija 

Statistike zdravstvenog osiguranja u SAD-u pokazuju da je 2.000 ljudi koji su prakticirali program transcendentalne meditacije, u usporedbi s kontrolnom skupinom sličnoga broja, imalo u svim dobnim skupinama 53% manje hospitalizacija, a u slučaju osoba starijih od 40 godina 68% manje.

Izvor: Psychosomatic Medicine 1987; 49: 493-507. Također vidi: The American Journal of Managed Care 1997; 3: 135-144. American Journal of Health Promo-tion 1996; 10: 208-216.

U toj su studiji praktikanti programa transcendentalne meditacije, u odnosu na kontrolnu skupinu, pokazali smanjenje hospitalizacija u svih 16 kategorija bolesti mjerenih od strane ustanove za zdravstveno osiguranje, uključivši:87% nižu za bolesti srca73% nižu za bolesti nosa, grla i plućnih bolesti49% nižu za gastrointestinalne bolesti87% nižu za neurološke bolesti37% nižu za genitourinarne bolesti67% nižu za mišićnokoštane bolestiOpaska: Uz smanjenje troškova, prednost smanjenja hospitalizacija je i u izbjegavanju rizika povezanih s hospitalizacijom. Štetne nuspojave lijekova koji se daju hospitaliziranim pacijentima su, u SAD-u, najčešći uzrok smrti, a veliki broj hospitaliziranih pacijenata ima i druge povrede povezane s liječenjem. Nadalje, samo u SAD-u unutar bolničke infekcije svake godine pogađaju preko 3 miliona ljudi sa 60.000 smrtnih slučajeva.

Izvor: Journal of American Medical Association 1998; 279: 12001205. New England Journal of Medicine 1991; 324: 370-376. Morbidity and Mortality Weekly Report 1992; 41: 783-787.


Povećana dugovječnost

Studija praćenja skupine starijih osoba (prosječne starosti 80,7 godina), nasumce raspoređenih za program transcendentalne meditacije ili u tri kontrolne skupine, pokazala je da su praktikanti programa transcendentalne meditacije postigli povećanje dugovječnosti za 40% više nego kontrolne skupine.

Izvor: Circulation 1996; 93: 19. Također vidi: Journal of Personality and Social Psychology 1989; 57: 950-964.


Oporavak od stresnih poremećaja

Statistička meta-analiza svih raspoloživih studija (146 nezavisnih rezultata), provedena na sveučilištu Standford, pokazala je da je program transcendentalne meditacije, u odnosu na smanjenje anksioznosti kao karakterne osobine, bio znatno djelotvorniji nego druge tehnike.

Izvor: Journal of Clinical Psychology 1989; 45: 957-974. 

Pacijenti (vijetnamski veterani) koji su patili od posttraumatskog stres-poremećaja (PTSP) i tražili tretman u okviru rehabilitacijskog programa bili su nasumce uključeni ili u program transcendentalne meditacije ili u psihoterapiju. Pacijenti koji su naučili tehniku transcendentalne meditacije značajno su napredovali u 8 psiholoških i socioloških parametara (smanjeni problemi s alkoholom, smanjena osjećajna tupost, smanjena nesanica, smanjena anksioznost, smanjen postvijetnamski stres-poremecaj, smanjeni obiteljski problemi, smanjena depresija i povećana zaposlenost), dok polaznici psihoterapije nisu. Pacijenti koji su vježbali tehniku TM također su pokazali brži psihološki oporavak od stresnih stimulansa u terminima ustaljenosti odgovora otpora kože. 

Izvor: Journal of Counseling and Development 1985; 64: 212-215


Oporavak kod bronhalne astme

Pacijenti koji boluju od bronhalne astme, tri mjeseca nakon što su naučili tehniku transcendentalne meditacije pokazali su značajno poboljšanje koje je indicirano fiziološkim mjerenjem smanjenja otpora dišnih puteva. Smanjenje izraženosti simptoma astme ustanovljeno je kako po izvještaju liječnika tako i pacijenata.

Izvor: Clinical Research 1973; 21: 278. Također vidi: Respiration 1975; 32: 74-80.

Naučite meditirati

Transcendentalna meditacija je jednostavna, laka i ne naporna tehnika meditiranja koja se prakticira 15 do 20 minuta, dva puta dnevno, udobno sjedeći, zatvorenih očiju.

Naučite Transcendentalnu meditaciju

Zanimljivosti

Jadranko Miklec

Na rubu znanosti – Transcendentalna meditacija

Mladen Antišin dr. med.

HALO DOKTORE – gost Mladen Antišin, dr. med.

David Linch

18 MILLION AMERICANS MEDITATE

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey o njenom iskustvu s Transcendentalnom meditacijom

Meditacija u školi

Američki ratni veteran, Sean Villa, o Transcendentalnoj meditaciji