OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

Efekti transcendentalne meditacije na dijabetes i visoki krvni tlak među američkim Indijancima

Što se događa s EEG valovima za vrijeme transcendentalne meditacije

Bob Roth, George Stephanopoulos, Jerry Seinfeld

Jerry Seinfeld & George Stephanopoulos talk Transcendental Meditation on Good Morning America

Norman Rosenthal

Norman Rosenthal, M.D. on Transcendental Meditation