OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

Poziv na redovnu skupštinu udruge Savez za TM ONLINE zoom LINKom 19.12. 2020. u 15h

Meditacija
Poštovani članovi,
Temeljem članka 16. Statuta dostavljamo:

POZIV

na izbornu i redovnu Skupštinu, koja će se održati dana 19.12. 2020. u 15 h ONLINE zoom konekcijom:

https://zoom.us/j/6705766375?pwd=aUkvUHdaU09zTG5CQk45M1E5U0tLQT09

DNEVNI RED – Predlagatelj: Mladen Antišin, predsjednik Saveza:

  1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
  2. Izvješće o radu u 2020. godini i njegovo usvajanje 
  3. Izvješće o financijskom planu u 2020. godini i njegovo usvajanje; 
  4. Prijedlog Godišnjeg programa za 2021. godinu i njegovo usvajanje;
  5. Prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu i njegovo usvajanje; 
  6. Razno
Predsjednik Saveza za Transcendentalnu meditaciju:

Mladen Antišin dr.med.

Ostale aktualnosti