Depresija

Depresija je ozbiljan zdravstveni poremećaj. Broj ljudi u svijetu oboljelih od depresije i anksioznim poremećajem 1990. godine je bio 416 milijuna, dok je 2013. godine njihov broj porastao na 615